เลิกใช้โปรแกรมหรือแอฟที่ ที่แอบเก็บข้อมูล เช่น PRISM XKeyscore และ Tempora ถึงเวลาตื่นตัวกับการแอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของประชากรสักที! เราทุกคนมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวซึ่งคุณเองก็สามารถใช้สิทธิได้ในวันนี้โดยการเข้ารหัสการสื่อสารของคุณและยุติการพึ่งพาบริการที่ละเมิดข้อมูลอย่างลับๆ

อุปกรณ์เคลื่อนที่
คอมพิวเตอร์