Εναλλακτικές για την παράκαμψη του PRISM, του προγράμματος παγκόσμιας παρακολούθησης δεδομένων της NSA. Σταματήστε την αναφορά στην Αμερικάνικη κυβέρνηση δραστηριότητας στο διαδίκτυο με αυτά τα δωρεάν εναλλακτικά λογισμικά.

Υπολογιστής